Format

exel bestand

1 record(s)

 

Type of resources

Provided by

Formats

Status

Scale

From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    De Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose 2019 vervangt de provinciale prognose van 2015. De prognose vormt de basis voor het provinciaal beleid en wordt ter beschikking gesteld aan alle andere Zeeuwse overheden, instanties, bedrijven en inwoners. Het geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners, de leeftijdsontwikkeling en de woningbehoefte van Zeeland totaal en per gemeente of regio. Het resultaat bestaat uit 5 exel bestanden: 1.Prognose van bevolkingsaantallen per leeftijdsgroep (1 jaar), geslacht en gemeente 2. Prognose van bevolkingsaantallen per leeftijdsgroep (1 jaar) en geslacht in Zeeland 3. Prognose van aantal huishoudens per type, leeftijdsgroep (5 jaar) en gemeente en totaal voor Zeeland 4. Prognose van woningbehoefte per gemeente in Zeeland 5. Scenario's als alternatief voor de Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose 2019