From 1 - 10 / 172
 • Categories  

  Belastingheffing van resorten walcheren dubbele 100 penning

 • Categories  

  Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Sluis voor wat betreft de te verwachten archeologische waarden.

 • Categories  

  spoorbaan van een tramlijn.

 • Categories  

  De bron voor historische begraafplaatsen is ook weer Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur (dl. Zeeland e.a.). Voor exemplaren na 1850, zie MIP-inventarisaties. Vóór 1850 zijn het vaak de oude kerkhoven bij de dorpskerk; nu veelal gras met daarin al dan niet een aantal zerken, ook vaak leilinden en wat solitaire bomen. Deze zijn te ontlenen aan: P. Don, Kunstreisboek Zeeland. Weesp 1985. Voor beschrijving zie ook: A.P. de Klerk, 'Het kerkhof', p. 104 -111, in: Dorpen in Zeeland, Kees Bos e.a. (red.), Middelburg 1991. NB termen begraafplaats en kerkhof zorgvuldig gebruiken: als je het over een kerkhof hebt, ligt dat altijd bij de kerk.

 • Categories  

  Het (niet aaneengesloten) gebied bestaat uit tien dammen, verspreid over Zeeland (andere onderdelen van de Deltawerken liggen in Zuid-Holland). Deze dammen vormen de ruggengraat van de Deltawerken. Dit waterstaatkundige project, een van de belangrijkste uit de 20ste eeuw, moet een groot deel van Nederland tegen overstromingen beschermen. De Deltawerken vormen een mijlpaal in het voor Nederland zo kenmerkende thema “omgang met water”.

 • Categories  

  Vestigingsstad of burg waar gewapende strijd is geleverd

 • Categories  

  inrichting om wilde eenden te vangen. Deze bestaan uit een door houtgewas omgeven waterplas, waarvandaan enkele vangpijpen lopen, die in een vanghok eindigen. Deze vangpijpen zijn afgeschermd door schuingeplaatste rietmatten, waarover gaas gespannen is.

 • Categories  

  De data zijn verzameld in het kader van het project Cultuurhistorie aan de Oosterscheldedijken (CZO)

 • Categories  

  tot ligplaats voor schepen geschikt, natuurlijk of gegraven waterbekken dat beschutting biedt tegen wind en golven. De meest eenvoudige vorm bestaat uit niet meer dan een loskade. Veel havens in Zeeland speelden of spelen een rol in de aan- en afvoer van industriële en landbouwproducten en fungeerden daarnaast als veerhaven. Een aantal was/is vooral van betekenis als visserijhaven.

 • Categories  

  Archeologische vrijstellingskaart gemeente Terneuzen 2017