From 1 - 10 / 174
 • Categories  

  Voetpadnamen uit de periode 1900 in Walcheren

 • Categories  

  Deze kaartlaag omvat alle toeristische accommodaties in Zeeland, van hotel tot camping, van tweede woning tot bungalowpark. Deze data wordt jaarlijks geactualiseerd, zodat de ontwikkeling van het toeristisch verblijfsaanbod in Zeeland continu kan worden gevolgd. Zo kan bijvoorbeeld worden gezien of het aantal hotelkamers in Zeeland toeneemt of hoeveel aanbod er is van glamping in Zeeland. Zonder goed inzicht in het toeristisch verblijfsaanbod is het immers niet goed mogelijk om een beeld te vormen van bijvoorbeeld het huidige gebruik van dit aanbod of te beoordelen of er ontwikkelruimte is voor de toekomst. Het aanbod van toeristische verblijfsaccommodaties kan worden weergegeven op verschillende niveaus en worden geanalyseerd vanuit verschillende invalshoeken. Deze kaartlaag geeft het toeristisch verblijfsaanbod weer per buurt.

 • Categories  

  Alle bestaande en verdwenen dijken van Zeeland geïnventariseerd door Bas Chamuleau. Deze data is in ontwikkeling en wordt continue bijgewerkt.

 • Categories  

  Deze kaartlaag omvat alle toeristische accommodaties in Zeeland, van hotel tot camping, van tweede woning tot bungalowpark. Deze data wordt jaarlijks geactualiseerd, zodat de ontwikkeling van het toeristisch verblijfsaanbod in Zeeland continu kan worden gevolgd. Zo kan bijvoorbeeld worden gezien of het aantal hotelkamers in Zeeland toeneemt of hoeveel aanbod er is van glamping in Zeeland. Zonder goed inzicht in het toeristisch verblijfsaanbod is het immers niet goed mogelijk om een beeld te vormen van bijvoorbeeld het huidige gebruik van dit aanbod of te beoordelen of er ontwikkelruimte is voor de toekomst. Het aanbod van toeristische verblijfsaccommodaties kan worden weergegeven op verschillende niveaus en worden geanalyseerd vanuit verschillende invalshoeken. Deze kaartlaag geeft het toeristisch verblijfsaanbod weer per gemeente.

 • Categories  

  Deze kaartlaag geeft de harde planvoorraad voor toeristische verblijfsaccommodaties in Zeeland op 1 juli 2022 weer en omvat alle plannen voor toekomstige toeristische verblijfsaccommodaties. Deze data biedt inzicht in provinciale, gemeentelijke en regionale voorgenomen veranderingen in het toeristisch verblijfsaanbod. Het kan hierbij gaan om een combinatie van nieuwvestiging, uitbreiding en omzetting van verblijfseenheden. Per locatie wordt de status bijgehouden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende fases: status onbekend, initiatieffase, in procedure, goedgekeurd, in aanbouw en gerealiseerd. Data over harde planvoorraad wordt door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten bijgehouden en periodiek geactualiseerd.

 • Categories  

  Deze kaartlaag omvat alle toeristische accommodaties in Zeeland, van hotel tot camping, van tweede woning tot bungalowpark. Deze data wordt jaarlijks geactualiseerd, zodat de ontwikkeling van het toeristisch verblijfsaanbod in Zeeland continu kan worden gevolgd. Zo kan bijvoorbeeld worden gezien of het aantal hotelkamers in Zeeland toeneemt of hoeveel aanbod er is van glamping in Zeeland. Zonder goed inzicht in het toeristisch verblijfsaanbod is het immers niet goed mogelijk om een beeld te vormen van bijvoorbeeld het huidige gebruik van dit aanbod of te beoordelen of er ontwikkelruimte is voor de toekomst. Het aanbod van toeristische verblijfsaccommodaties kan worden weergegeven op verschillende niveaus en worden geanalyseerd vanuit verschillende invalshoeken. Deze kaartlaag geeft het toeristisch verblijfsaanbod weer per wijk.

 • Categories  

  Polders ontstaan 1649 - 1808 (1808, grote stormvloed in Zeeland en Vlaanderen, met als gevolg een algehele dijkverhoging in Zeeland)

 • Categories  

  Veldwerknamen uit de periode 1900 in de gemeente Domburg

 • Categories  

  Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Hulst voor wat betreft de te verwachten archeologische waarden.

 • Categories  

  Archeologische beleidsadvieskaart van de Walcherse gemeenten voor wat betreft de bekende archeologische vindplaatsen.