From 1 - 10 / 171
 • Categories    

  Nog aanwezige geschenkwoningen (houten) welke geschonken zijn na watersnoodramp 1953 door diverse landen

 • Categories  

  waterdeur, -schuif of -klep om twee wateren met elkaar in verbinding te brengen of van elkaar af te sluiten. In de meeste gevallen gaat het om afwaterings- of suatiesluizen, daarnaast om schutsluizen voor de scheepvaart.

 • Categories  

  Het (niet aaneengesloten) gebied bestaat uit tien dammen, verspreid over Zeeland (andere onderdelen van de Deltawerken liggen in Zuid-Holland). Deze dammen vormen de ruggengraat van de Deltawerken. Dit waterstaatkundige project, een van de belangrijkste uit de 20ste eeuw, moet een groot deel van Nederland tegen overstromingen beschermen. De Deltawerken vormen een mijlpaal in het voor Nederland zo kenmerkende thema “omgang met water”.

 • Categories  

  Alle bestaande en verdwenen dijken van Zeeland geïnventariseerd door Bas Chamuleau. Deze data is in ontwikkeling en wordt continue bijgewerkt.

 • Categories  

  Scholen met een Zeeuws Verkeersveiligheid label in Zeeland

 • Categories  

  Veldwerknamen uit de periode 1900 in de gemeente Domburg

 • Categories  

  Watergangnamen uit de periode 1900 in Walcheren

 • Categories  

  Voetpadnamen uit de periode 1900 in Walcheren

 • Categories    

  Gegevens uit het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Beschrijving van de kenmerken van waardevolle bouwwerken en andere onroerende objecten uit de periode 1850-1945 in de Provincie Zeeland.

 • Categories  

  Vestigingsstad of burg waar gewapende strijd is geleverd