From 1 - 10 / 327
 • Categories    

  Ontwerp begrenzing van de leefgebieden droge dooradering, natte dooradering, open akker en open grasland bedoeld voor subsidieverlening agrarisch natuurbeheer.

 • Deze dataset bevat remote sensing gegevens van de temperatuur van het landoppervlak op 1 juli 2018, tijdstip: 10 uur 38min. Deze kaart is in eerste instantie aangeschaft in het kader van de Zeeuwse samenwerking Klimaatadaptatie. Deze dataset wordt als representatief geacht voor een warme dag. Let hierbij op dat het tijdstip van de opname in de ochtend is en de temperatuur van het oppervlak nog niet het maximum van die dag zal hebben bereikt.

 • Categories    

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig was vanaf vaststelling in september 2018, bedoeld voor subsidiejaar 2019.

 • Categories    

  In een verbodsgebied als gevolg van drinkwaterwinning is de toepassing van bodemenergie in principe niet toegestaan. Afhankelijk van het beleid van een provincie, kan een open systeem en/of gesloten systeem niet toegestaan zijn. Deze kaart geeft weer waar een dergelijk verbod geldt en voor welke type bodemenergie. Indien een verbodsgebied voor drinkwaterwinning binnen 250 meter van uw projectlocatie aanwezig is, graag contact opnemen met het bevoegd gezag van de provincie of een adviseur om de mogelijkheden voor toepassing van WKO te bespreken.

 • Deze dataset bevat remote sensing gegevens van de temperatuur van het landoppervlak op 9 juni 2016, tijdstip: 10 uur 39min. Deze kaart is in eerste instantie aangeschaft in het kader van de Zeeuwse samenwerking Klimaatadaptatie. Deze dataset wordt als representatief geacht voor een koele dag. Let hierbij op dat het tijdstip van de opname in de ochtend is en de temperatuur van het oppervlak nog niet het maximum van die dag zal hebben bereikt.

 • Categories  

  Verdedigingswerk bedoeld om de er binnen liggende stad te beschermen tegen aanvallen van buiten af. Aanvankelijk paste met stadsmuren en grachten toe, vanaf de 16e eeuw voornamelijk een veelhoekig stelsel van wallen en grachten (i.v.m. schootshoeken en -velden).

 • Categories  

  Polders ontstaan 1533 t/m 1648

 • Categories  

  Rasterkaart van Zeeland omstreeks 1990

 • Categories  

  De waterkansenkaarten stedelijk gebied zijn bedoeld om mogelijkheden en beperkingen bij stedelijke uitbreiding inzichtelijk te maken. De mogelijkheden voor infiltratie worden beoordeeld op drie factoren, te weten: de dikte van de deklaag, de berekende kwelintensiteit en de berekende belvorming.

 • Categories  

  Rasterkaart van Zeeland omstreeks 1985