From 1 - 10 / 431
 • Categories  

  Belastingheffing van resorten walcheren dubbele 100 penning

 • Categories  

  Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Sluis voor wat betreft de te verwachten archeologische waarden.

 • Categories  

  spoorbaan van een tramlijn.

 • Categories  

  De bron voor historische begraafplaatsen is ook weer Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur (dl. Zeeland e.a.). Voor exemplaren na 1850, zie MIP-inventarisaties. Vóór 1850 zijn het vaak de oude kerkhoven bij de dorpskerk; nu veelal gras met daarin al dan niet een aantal zerken, ook vaak leilinden en wat solitaire bomen. Deze zijn te ontlenen aan: P. Don, Kunstreisboek Zeeland. Weesp 1985. Voor beschrijving zie ook: A.P. de Klerk, 'Het kerkhof', p. 104 -111, in: Dorpen in Zeeland, Kees Bos e.a. (red.), Middelburg 1991. NB termen begraafplaats en kerkhof zorgvuldig gebruiken: als je het over een kerkhof hebt, ligt dat altijd bij de kerk.

 • Categories  

  Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp 2024 vastgesteld op 14 maart 2023

 • Categories  

  2024 SKNL Kaart Natura2000 ten behoeve van uitvoering Programma Natuur Subsidiekaart behorend bij het Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2024, te raadplegen via deze link: Provinciaal blad 2023, 346409 | Overheid.nl > https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-11325.html

 • Categories  

  Gebieden waar een toeslag aan de orde kan zijn voor het instandhouden van een natuurbeheertype op een natuurterrein dat alleen varend bereikt kan worden.

 • Categories  

  Het (niet aaneengesloten) gebied bestaat uit tien dammen, verspreid over Zeeland (andere onderdelen van de Deltawerken liggen in Zuid-Holland). Deze dammen vormen de ruggengraat van de Deltawerken. Dit waterstaatkundige project, een van de belangrijkste uit de 20ste eeuw, moet een groot deel van Nederland tegen overstromingen beschermen. De Deltawerken vormen een mijlpaal in het voor Nederland zo kenmerkende thema “omgang met water”.

 • Categories  

  Vestigingsstad of burg waar gewapende strijd is geleverd

 • Categories  

  2023 SKNL Kaart Natura2000 ten behoeve van uitvoering Programma Natuur Subsidiekaart behorend bij het Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2023, te raadplegen via deze link: Provinciaal blad 2022, 11603 | Overheid.nl > https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-11603.html