From 1 - 10 / 337
 • Categories  

  De RACM Stads- en Dorpsgezichtenkaartlaag bevat alle gebieden waarvoor (recent of langer geleden) de procedure is gestart om het gebied aan te wijzen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988). Dit betekent dat de kaartlaag niet alleen de gebieden bevat waarvoor de procedure nog loopt en waarvoor de procedure heeft geresulteerd in een aanwijzing als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht maar ook waarvoor de aanwijzing inmiddels is ingetrokken. Doel van vervaardiging: Website Cultuur Historiche Struktuur

 • Categories  

  Leidingstrook voor Industriële leidingen in Zeeland

 • Categories  

  Belastingheffing van resorten walcheren dubbelle 100 penning

 • Categories  

  stuk land nabij dijk, waar klei werd afgegraven en uitgekard t.b.v. onderhoud en herstel van een nabijgelegen dijk.

 • Categories  

  In 2018 werd de Kaart van de Verdronken Dorpen voor Zeeland herzien. De lijst van verdronken locaties is uitgebreid en met name door meer archiefonderzoek, archeologisch onderzoek en nieuwe technieken tot stand gekomen. Doel van vervaardiging: inzicht krijgen in de geschiedenis van Zeeland

 • Categories  

  in en dwars over een water opgeworpen aardlichaam dat dient om water te keren of (af) te leiden.

 • Categories  

  waterloop die zijn ontstaan dankt aan erosie door getijdestromen. Na indijking kunnen kreken in het afwateringssysteem zijn opgenomen.

 • Categories  

  Sommige dorpen zijn te typeren als gereduceerde of onvolledig ontwikkelde nederzettingen (gehuchten of buurtschappen), bijvoorbeeld Baarsdorp, Brijdorpe, Eversdijk, Hoogelande, Looperskapelle, Het Oudeland/Schakerlo, Wissekerke (bij ’s-Heer Arendskerke) en Zanddijk.

 • Categories  

  begroeide natuurlijke uitbreiding van aan zee of stroom gelegen gronden, ontstaan doordat zand of kleideeltjes ten gevolge van de vermindering van de stroomsnelheid aldaar bezinken. Eerst wordt een 'slik' gevormd. Als de opslibbing zo hoog is dat nog maar zelden overstroming plaatsvindt, is er sprake van een schor.

 • Categories  

  Polders ontstaan 1649 - 1808 (1808, grote stormvloed in Zeeland en Vlaanderen, met als gevolg een algehele dijkverhoging in Zeeland)