From 1 - 10 / 341
 • Categories  

  Kabels en leidingen tbv Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION)

 • Categories  

  Grenzen bebouwdekom op basis van woonbebouwing

 • Categories    

  Begin 2019 is de gestandaardiseerde rekenmethodiek voor hittestress vastgesteld. Deze kaart is volgens de standaard opgesteld. De hittestresskaart laat een gevoelstemperatuur, de Physiological Equivalent Temperature (PET) zien in de buitenruimte. Voor de juiste interpretatie van de kaart is het ook van belang dat bekend is welke omgevingstemperatuur als uitgangspunt is genomen. Hiervoor zijn de gegevens van het KNMI station Vlissingen op 1 juli 2015 tussen 12.00 en 18.00 gebruik. De gemiddelde temperatuur over die periode is 28,3 graden celcius. Bij het maken van deze kaart is gebruik gemaakt van de onderstaande bronbestanden: - Schaduw - KNMI 2013 afgeleid uit de AHN2 met zonnestand op 1 juli 2015 - Sky view Factor - KNMI 2013 afgeleid uit de AHN2 - Windreductie - door Nelen en Schuurmans berekend volgens het hittestress recept - Windsnelheid - gemeten op KNMI-station 1 juli 2015 - NDVI - Luchtfoto 2018 - Bowen verhouding - Landgebruikskaart 2018 (0.4 is vegetatie, 3 is verhard oppervlak) - Bomen - afgeleid uit de AHN2. - Straling - KNMI station - meteogegevens KNMI station Vlissingen 1 juli 2015

 • Categories    

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig was vanaf vaststelling in september 2014, bedoeld voor subsidiejaar 2015.

 • Categories  

  Voortgangsrapportage Natuur 2019 over de verwerving van 1-1-2011 t/m 31-12-2018. Gebied Verwerving is onderdeel van het productmodel natuurontwikkeling, zoals dit volgt uit het informatiemodel Natuur (IMNa). Dit productmodel bestaat uit 3 klassen ‘Gebied Verwerving’, ‘Gebied Inrichting’ en ‘Gebied Beheer’. De informatie in deze klassen wordt gebruikt voor de voortgangsrapportages die de voortgang van de natuurrealisatie in Nederland beschrijft. Gebied verwerving bevat percelen die blijvend beschikbaar zijn voor natuur.

 • Categories  

  Winning minerale delfstoffen

 • Categories  

  Geluidregime 48 dBa Provinciale Milieu Verordening (PMV)

 • Categories  

  Voortgangsrapportage Natuur 2019 over de inrichting van 1-1-2011 t/m 31-12-2018. Gebied Inrichting is onderdeel van het productmodel natuurontwikkeling, zoals dit volgt uit het informatiemodel Natuur (IMNa). Dit productmodel bestaat uit 3 klassen ‘Gebied Verwerving’, ‘Gebied Inrichting’ en ‘Gebied Beheer’. De informatie in deze klassen wordt gebruikt voor de voortgangsrapportages die de voortgang van de natuurrealisatie in Nederland beschrijft. Gebied Inrichting bevat percelen waar de inrichtingsmaatregelen voor het oorspronkelijke natuurdoel zijn afgerond of waarvoor er geen inrichtingsmaatregelen nodig zijn. Het gaat hierbij om de inrichting van nieuwe natuur (80.000 ha volgens natuurpact). Afgerond betekend dat alle maatregelen (uit het inrichtingscontract) zijn genomen.

 • Categories  

  Vaarweglegger taludbekleding (kanaal door Walcheren)

 • Categories  

  Dit bestand geeft een overzicht van alle monumentale lokaties in Zeeland (Bouwkunst en Stedenbouw 1850 - 1945 )