From 1 - 10 / 80
 • Categories    

  Hectometrering provinciale wegen. Ter verduidelijking van de kaart op Geoweb, geeft de hectometrering weer.

 • Categories  

  Dit bestand bevat de drie dimensionale verdeling van de chlorideconcentratie van het grondwater met een horizontale resolutie van 50*50 m2 en een verticale resolutie van 0.5 m. De 3D-bestanden die FRESHEM heeft opgeleverd, kunnen gevisualiseerd worden in iMOD. Dit is een open source door Deltares ontwikkelde grafische user-interface die o.a. het interactief geo-modelleren van de ondergrond faciliteert. Met iMOD kunnen eenvoudig kaarten, dwarsprofielen en 3D beelden gemaakt worden van de FRESHEM resultaten. De executables van iMOD kunnen gratis worden opgevraagd via de website: http://oss.deltares.nl/web/iMOD/get-started De handleiding van iMOD kan hier gevonden worden: http://oss.deltares.nl/web/iMOD/user-manual Het maken van dwarsprofielen wordt toegelicht in paragraaf 7.1 en het maken van 3D figuren in paragraaf 7.3.

 • Deze dataset bevat remote sensing gegevens van de temperatuur van het landoppervlak op 1 juli 2018, tijdstip: 10 uur 38min. Deze kaart is in eerste instantie aangeschaft in het kader van de Zeeuwse samenwerking Klimaatadaptatie. Deze dataset wordt als representatief geacht voor een warme dag. Let hierbij op dat het tijdstip van de opname in de ochtend is en de temperatuur van het oppervlak nog niet het maximum van die dag zal hebben bereikt.

 • Deze dataset bevat remote sensing gegevens van de temperatuur van het landoppervlak op 9 juni 2016, tijdstip: 10 uur 39min. Deze kaart is in eerste instantie aangeschaft in het kader van de Zeeuwse samenwerking Klimaatadaptatie. Deze dataset wordt als representatief geacht voor een koele dag. Let hierbij op dat het tijdstip van de opname in de ochtend is en de temperatuur van het oppervlak nog niet het maximum van die dag zal hebben bereikt.

 • Categories    

  Maaibestek van slootkanten uit DgDialog

 • Categories  

  Waterkeringen en dijkringgebieden of natuurwetenschappelijke betekenis

 • Categories  

  De Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose 2019 vervangt de provinciale prognose van 2015. De prognose vormt de basis voor het provinciaal beleid en wordt ter beschikking gesteld aan alle andere Zeeuwse overheden, instanties, bedrijven en inwoners. Het geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners, de leeftijdsontwikkeling en de woningbehoefte van Zeeland totaal en per gemeente of regio. Het resultaat bestaat uit 5 exel bestanden: 1.Prognose van bevolkingsaantallen per leeftijdsgroep (1 jaar), geslacht en gemeente 2. Prognose van bevolkingsaantallen per leeftijdsgroep (1 jaar) en geslacht in Zeeland 3. Prognose van aantal huishoudens per type, leeftijdsgroep (5 jaar) en gemeente en totaal voor Zeeland 4. Prognose van woningbehoefte per gemeente in Zeeland 5. Scenario's als alternatief voor de Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose 2019

 • Categories  

  In oktober 2014 is in opdracht van de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Het Rijk (Deltafonds), Evides, waterschap Scheldestromen, ZLTO, de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie en de Zeeuwse gemeenten het onderzoeksprogramma FRESHEM Zeeland gestart (FREsh Salt groundwater distribution by Helicopter ElectroMagnetic survey in the Province of Zeeland). De uitvoerende kennispartijen Deltares, TNO en het Duitse Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) dragen bij voor het onderzoeksaspect van het programma en de wetenschappelijke producten. Het doel van FRESHEM Zeeland is het ontwikkelen van een aanpak voor het produceren van een driedimensionale chlorideverdeling van het grondwater in de Provincie Zeeland met behulp van elektromagnetische helikoptermetingen (HEM). In deze aanpak wordt gebruik gemaakt van reeds beschikbare informatie over de geologie en kennis van het grondwatersysteem. Het resultaat bestaat uit 3 delen: 1. 3D resultaat. De driedimensionale verdeling van de chlorideconcentratie van het grondwater met een horizontale resolutie van 50*50 m2 en een verticale resolutie van 0.5 m. 2. 2D resultaat. Voor elke vlieglijn een profiel van de chlorideconcentratie met een horizontale resolutie van (ongeveer) 4 meter. 3. Grensvlakkenkaarten. Voor de grenzen 150, 300, 1000, 1500, 3000 en 10000 mg Cl/l is de diepte van het grensvlak bepaald ten opzichte van NAP en maaiveld.

 • Categories    

  In dit bestand worden de zeehondentellingen ingevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in Gewone zeehonden en Grijze zeehonden

 • Categories  

  versterkt aanzienlijk (woon)gebouw, gebouwd door een adellijk heer, meestal in de Middeleeuwen.