From 1 - 10 / 82
 • Categories  

  Grenzen bebouwdekom op basis van woonbebouwing

 • Categories    

  Begin 2019 is de gestandaardiseerde rekenmethodiek voor hittestress vastgesteld. Deze kaart is volgens de standaard opgesteld. De hittestresskaart laat een gevoelstemperatuur, de Physiological Equivalent Temperature (PET) zien in de buitenruimte. Voor de juiste interpretatie van de kaart is het ook van belang dat bekend is welke omgevingstemperatuur als uitgangspunt is genomen. Hiervoor zijn de gegevens van het KNMI station Vlissingen op 1 juli 2015 tussen 12.00 en 18.00 gebruik. De gemiddelde temperatuur over die periode is 28,3 graden celcius. Bij het maken van deze kaart is gebruik gemaakt van de onderstaande bronbestanden: - Schaduw - KNMI 2013 afgeleid uit de AHN2 met zonnestand op 1 juli 2015 - Sky view Factor - KNMI 2013 afgeleid uit de AHN2 - Windreductie - door Nelen en Schuurmans berekend volgens het hittestress recept - Windsnelheid - gemeten op KNMI-station 1 juli 2015 - NDVI - Luchtfoto 2018 - Bowen verhouding - Landgebruikskaart 2018 (0.4 is vegetatie, 3 is verhard oppervlak) - Bomen - afgeleid uit de AHN2. - Straling - KNMI station - meteogegevens KNMI station Vlissingen 1 juli 2015

 • Categories  

  Winning minerale delfstoffen

 • Categories  

  weg in het buitengebied, zonder verhard oppervlak en functionerend als ondergeschikte verbinding tussen andere wegen en/of ter ontsluiting van agrarische percelen. (Oprijlanen naar boerderijen vallen hier niet onder.)

 • Categories  

  weg die verband houdt met specifieke historische gebeurtenis of een zeer kenmerkend historisch-landschappelijk aspect.

 • Categories  

  Oppervlaktewater stroomrichtingen

 • Categories  

  door zijn verschijning beeldbepalende boom, daterend van tenminste vóór 1953 (Watersnoodramp).

 • Categories    

  WBE-gebiedswijzigingen worden bijgehouden in het FRS (Fauna Registratie Systeem). Hierdoor bestaat er maar één landelijk digitaal bestand. WBE-grenscorrecties worden éénmaal per jaar doorgevoerd, omdat een wijziging van een WBE-grens op veel plaatsen doorwerkt. Zo heeft een grenswijziging o.a. consequenties voor de kaarten in het FRS en het schadeverleden bekend bij BIJ12 op basis van postcodes. Daarnaast gebruiken Waterschappen de WBE-grenzen voor het verhuren van jacht aan WBE’s. Ook worden de nieuwe geactualiseerde WBE-grenzen verstrekt aan de provincies ten behoeve van het opstellen van het faunabeheerplan en worden deze grenzen door de provincies jaarlijks gepubliceerd.

 • Categories    

  Gebieden waar een toeslag aan de orde kan zijn voor het instandhouden van een natuurbeheertype op een natuurterrein dat alleen varend bereikt kan worden.

 • Categories  

  In oktober 2014 is in opdracht van de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Het Rijk (Deltafonds), Evides, waterschap Scheldestromen, ZLTO, de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie en de Zeeuwse gemeenten het onderzoeksprogramma FRESHEM Zeeland gestart (FREsh Salt groundwater distribution by Helicopter ElectroMagnetic survey in the Province of Zeeland). De uitvoerende kennispartijen Deltares, TNO en het Duitse Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) dragen bij voor het onderzoeksaspect van het programma en de wetenschappelijke producten. Het doel van FRESHEM Zeeland is het ontwikkelen van een aanpak voor het produceren van een driedimensionale chlorideverdeling van het grondwater in de Provincie Zeeland met behulp van elektromagnetische helikoptermetingen (HEM). In deze aanpak wordt gebruik gemaakt van reeds beschikbare informatie over de geologie en kennis van het grondwatersysteem. Het resultaat bestaat uit 3 delen: 1. 3D resultaat. De driedimensionale verdeling van de chlorideconcentratie van het grondwater met een horizontale resolutie van 50*50 m2 en een verticale resolutie van 0.5 m. 2. 2D resultaat. Voor elke vlieglijn een profiel van de chlorideconcentratie met een horizontale resolutie van (ongeveer) 4 meter. 3. Grensvlakkenkaarten. Voor de grenzen 150, 300, 1000, 1500, 3000 en 10000 mg Cl/l is de diepte van het grensvlak bepaald ten opzichte van NAP en maaiveld.