From 1 - 10 / 95
 • Categories  

  door zijn verschijning beeldbepalende boom, daterend van tenminste vóór 1953 (Watersnoodramp).

 • Categories  

  Monitoring Flora: 2013 Stinzenflora Manteling van Walcheren T0

 • Categories    

  Begrenzing provinciale wegen o.b.v. percelen

 • Categories  

  Deze dataset bevat remote sensing gegevens van de temperatuur van het landoppervlak op 9 juni 2016, tijdstip: 10 uur 39min. Deze kaart is in eerste instantie aangeschaft in het kader van de Zeeuwse samenwerking Klimaatadaptatie. Deze dataset wordt als representatief geacht voor een koele dag. Let hierbij op dat het tijdstip van de opname in de ochtend is en de temperatuur van het oppervlak nog niet het maximum van die dag zal hebben bereikt.

 • Categories  

  Begin 2019 is de gestandaardiseerde rekenmethodiek voor hittestress vastgesteld. Deze kaart is volgens de standaard opgesteld. De hittestresskaart laat een gevoelstemperatuur, de Physiological Equivalent Temperature (PET) zien in de buitenruimte. Voor de juiste interpretatie van de kaart is het ook van belang dat bekend is welke omgevingstemperatuur als uitgangspunt is genomen. Hiervoor zijn de gegevens van het KNMI station Vlissingen op 1 juli 2015 tussen 12.00 en 18.00 gebruik. De gemiddelde temperatuur over die periode is 28,3 graden celcius. Bij het maken van deze kaart is gebruik gemaakt van de onderstaande bronbestanden: - Schaduw - KNMI 2013 afgeleid uit de AHN2 met zonnestand op 1 juli 2015 - Sky view Factor - KNMI 2013 afgeleid uit de AHN2 - Windreductie - door Nelen en Schuurmans berekend volgens het hittestress recept - Windsnelheid - gemeten op KNMI-station 1 juli 2015 - NDVI - Luchtfoto 2018 - Bowen verhouding - Landgebruikskaart 2018 (0.4 is vegetatie, 3 is verhard oppervlak) - Bomen - afgeleid uit de AHN2. - Straling - KNMI station - meteogegevens KNMI station Vlissingen 1 juli 2015

 • Categories  

  Deze dataset bevat remote sensing gegevens van de temperatuur van het landoppervlak op 1 juli 2018, tijdstip: 10 uur 38min. Deze kaart is in eerste instantie aangeschaft in het kader van de Zeeuwse samenwerking Klimaatadaptatie. Deze dataset wordt als representatief geacht voor een warme dag. Let hierbij op dat het tijdstip van de opname in de ochtend is en de temperatuur van het oppervlak nog niet het maximum van die dag zal hebben bereikt.

 • Categories  

  Het gebied dat in beslag wordt genomen door een regionale waterkering. De kaartlaag geeft de door de provincie via de Omgevingsverordening Zeeland 2018 (bijlage 8 regionale waterkeringen - stelsel - normen) aangewezen binnendijken met een waterstaatkundige functie weer. Binnendijken met een dergelijke functie worden regionale keringen genoemd. Binnen het stelsel van regionale keringen wordt onderscheid gemaakt tussen “natte” en “droge” regionale keringen. Een afzonderlijke categorie wordt gevormd door “natte” regionale keringen die door Rijkswaterstaat zijn aangewezen; deze liggen langs het Kanaal Gent-Terneuzen en het Antwerps Kanaalpand.

 • Categories  

  Verdedigingswerk uit de jaren '30 van de 20e eeuw ter verdediging van het Nederlandse grondgebied of verdedigingswerk aangelegd door de Duitse bezetter tussen 1940 en 1945. De categorie omvat m.n. de volgende objecten:, 1)kazemat: op zichzelf staand betonnen ('bomvrij') onderkomen voor huisvesting van geschut, manschappen of voorraden. De Duitse benaming voor kazemat is bunker., 2) anti-tankmuur: muur van beton en ijzer bedoeld om tanks de doorgang onmogelijk te maken. 3) anti-tankgracht: waterloop met steile oevers om tanks tegen te houden 4) drakentandversperring (Höckerhindernisse), gedeeltelijk ingegraven, taps toelopende betonnen elementen om tanks tegen te houden.

 • Categories    

  In dit bestand worden de zeehondentellingen ingevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in Gewone zeehonden en Grijze zeehonden

 • Categories  

  Kartering van habitattypen Kop van Schouwen 2010