From 1 - 10 / 111
 • Categories  

  door zijn verschijning beeldbepalende boom, daterend van tenminste vóór 1953 (Watersnoodramp).

 • Categories  

  Subsidiekaart SVNL Subsidiekaart behorend bij het Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2023, te raadplegen via deze link: Provinciaal blad 2022, 11603 | Overheid.nl > https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-11603.html

 • Categories  

  Subsidiekaart SKNL Subsidiekaart behorend bij het Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2023, te raadplegen via deze link: Provinciaal blad 2022, 11603 | Overheid.nl > https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-11603.html

 • Categories  

  Kartering van habitattypen Kop van Schouwen 2010

 • Categories  

  Kartering van habitattypen Yerseke en Kapelse Moer 2010

 • Categories  

  beplanting van duinen met bomen om verstuiving tegen te gaan.

 • Categories  

  beplanting, voornamelijk langs wegen, aangelegd volgens het landschapsplan van N.M. de Jonge bij de herverkaveling van Walcheren (1946 en later).

 • Categories  

  betonnen paal: restant van serie observatieposten uit de Koude Oorlog langs de Westerschelde en de Noordzeekust. De posten waren bedoeld om het leggen of het vanuit vliegtuigen afwerpen van mijnen tegen te gaan. Doel van vervaardiging: Ten behoeve van website "Cultuur Historische Hoofdstructuur"

 • Categories  

  Gebieden waar een toeslag aan de orde kan zijn voor het instandhouden van een natuurbeheertype op een natuurterrein dat alleen varend bereikt kan worden.

 • Categories    

  ZoekGebiedWater 2023 vastgesteld op 5 juli 2022