Format

gml

1 record(s)
 
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
status
Scale
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Overzicht van zeegroentensnijgebieden in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Jaarlijks verstrekt de Provincie vergunningen voor het recreatief snijden van zeekraal en lamsoor in de aangewezen snijgebieden via een loterijsysteem. Een vergunning is steeds voor één jaar geldig voor één snijgebied tijdens de periode dat zeegroenten groeien; medio april tot juli.