From 1 - 3 / 3
  • Categories    

    Gegevens uit het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Beschrijving van de kenmerken van waardevolle bouwwerken en andere onroerende objecten uit de periode 1850-1945 in de Provincie Zeeland. Gegevens zijn niet meer actueel.

  • Categories  

    Spitvakken Nbwet vergunning in Oosterschelde

  • Categories  

    Overzicht van zeegroentensnijgebieden in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Jaarlijks verstrekt de Provincie vergunningen voor het recreatief snijden van zeekraal en lamsoor in de aangewezen snijgebieden via een loterijsysteem. Een vergunning is steeds voor één jaar geldig voor één snijgebied tijdens de periode dat zeegroenten groeien; medio april tot juli.