From 1 - 10 / 15
 • Categories  

  EU-richtlijn omgevingslawaai spoor Lden-kaart 2016

 • Categories  

  Gedigitaliseerde topografische elementen uit minuutplans 1832 van het kadaster

 • Categories  

  Binnen een restrictiegebied zijn alle gesloten systemen vergunningplichtig, ook de kleine systemen (<70 kW). Een restrictiegebied wordt aangewezen indien het wenselijk is dat er voor dat gebied aanvullend beleid wordt opgesteld ter voorkoming van negatieve interferentie tussen bodemenergiesystemen, of anderszins ter bevordering van het doelmatig gebruik van bodemenergie. Een restrictiegebied wordt bij gemeentelijke (en in bijzondere gevallen bij provinciale) verordening aangewezen. De bronhouders van deze data zijn de provincies en de gemeenten. De service behorend bij deze metadata haalt dagelijks bij de bronhouders de aangeleverde gebieden op. Gemeenten kunnen met behulp van de handleiding lezen hoe zij hun interferentiegebieden kunnen toevoegen aan de landelijke service. Link naar de handleiding: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemenergie/publiceren/

 • Categories  

  Gedigitaliseerde percelen van het Kadaster uit minuutplans 1832

 • Categories  

  Gedigitaliseerde percelen van het Kadaster uit minuutplans 1832

 • Categories  

  Winning minerale delfstoffen Nota bene: Het ID in de Bron Identificatie verwijst naar het bronbestand (geonam_ontgrdvlk).

 • Categories  

  EU-richtlijn omgevingslawaai spoor Lnight-kaart 2016

 • Categories  

  Gedigitaliseerde percelen van het Kadaster uit minuutplans 1832

 • Categories  

  Gegevens uit het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Beschrijving van de kenmerken van waardevolle bouwwerken en andere onroerende objecten uit de periode 1850-1945 in de Provincie Zeeland. Gegevens zijn niet meer actueel.

 • Categories  

  Gedigitaliseerde percelen van het Kadaster uit minuutplans 1832