From 1 - 10 / 260
 • Categories  

  Vaarweglegger scheepvaartborden (kanaal door Walcheren)

 • Categories  

  In april 2010 is de nieuwe nota Natte ecologische verbindingszones Zeeland door GS vastgesteld. Deze vervangt de oude nota uit 1996.Natte ecologische verbindingszones zijn lijnvormige ecologische zones die gekoppeld zijn aan wateren die in beheer zijn bij het waterschap. De lijnvormige zones hebben als doel om bestaande of nieuwe natuurgebieden te koppelen zodat allerlei planten-en diersoorten zich kunnen verspreiden. Er zijn twee typen. De natte ecologische verbindingszones van 15m breed en de Robuuste natte ecologische verbindingszones of natte as corridors van 20 m breed.

 • Categories  

  Objecten t.b.v. de Afvalwaterketen van waterschap Scheldestromen

 • Categories  

  Historische rasterkaart van Goes uit 1560

 • Categories  

  Historische rasterkaart van Sint-Maartensdijk uit 1560

 • Categories  

  een gegraven water, dat van het buitenwater is afgesloten door dijken, dammen of sluizen, en dat dient voor de scheepvaart, en/of afwatering. Enkele kanalen in de duingebieden zijn aangelegd i.v.m. de waterwinning.

 • Categories  

  Aangewezen gebieden voor glastuinbouw in de provincie Zeeland.

 • Categories  

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig is vanaf vaststelling op 5 juli 2022, bedoeld voor subsidiejaar 2023.

 • Categories  

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig was vanaf vaststelling in september 2019, bedoeld voor subsidiejaar 2020.

 • Categories  

  Historische rasterkaart van oostburg uit 1560