From 1 - 4 / 4
 • Categories  

  Kaart met contouren van locaties waar een grondsanering heeft plaatsgevonden. Grondsanering kan inhouden dat er verontreinigde grond ontgraven is, of dat de verontreinigde grond is afgedekt met een laag schone grond. Ook kan de grond m.b.v. in-situ technieken gereinigd zijn.

 • Categories  

  gasfabrieken in Zeeland afkomstig uit bestand "Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit"

 • Categories  

  De Zeeuwse binnendijken maken integraal deel uit van het Natuurnetwerk Zeeland zoals vastgelegd in het Natuurbeheerplan Zeeland; op de kaartlaag van het Natuurbeheerplan zijn echter om kaarttechnische redenen alleen de dijken in eigendom van Natuurbeherende instanties of met de status beheersgebied aangegeven; de kaartlaag 'binnendijken" toont het volledige kaartbeeld verdeeld in 3 categoriën (Bloem-, Fauna- en Landschappelijke dijken).

 • Categories  

  De zeeuwse binnendijken maken integraal deel uit van de Ecologische Hoofstructuur (EHS) zoals vastgelegd in het Natuurgebiedsplan Zeeland (27-09-2005); op de kaartlaag van het natuurgebiedsplan zijn echter om kaarttechnische redenen alleen de dijken in eigendom van Natuurbeherende instanties of met de status beheersgebied aangegeven; de kaartlaag 'binnendijken" toont het volledige kaartbeeld verdeeld in 3 categoriën