From 1 - 10 / 12
 • Categories  

  Gedigitaliseerde topografische elementen uit minuutplans 1832 van het kadaster

 • Categories  

  Gedigitaliseerde percelen van het Kadaster uit minuutplans 1832

 • Gedigitaliseerde percelen van het Kadaster uit minuutplans 1832

 • Categories  

  Gedigitaliseerde percelen van het Kadaster uit minuutplans 1832

 • Categories  

  Dit gridbestand (met celgrootte 25x25 m) geeft voor geheel Nederland in vijf klassen informatie over het risico op ondergrondverdichting in relatie tot het landgebruik. Een gezonde bodem bestaat uit vaste bestanddelen en voldoende poriën. Deze poriën zijn belangrijk voor transport van lucht en water door de bodem en voor plantenwortels. Bij bodemverdichting, bijvoorbeeld door te hoge wiellasten, vermindert het poriënvolume. Bij een te sterke bodemverdichting zal de doorlatendheid en het vochtbergend vermogen van de bodem afnemen. Dit kan tot wateroverlast (bijvoorbeeld plasvorming) leiden en tot oppervlakkige afstroming, piekbelasting bij poldergemalen en tot inundatie van laag gelegen gronden. Ook is er meer kans op afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Een verdichte bodem is niet of moeilijk bewortelbaar, waardoor de gewasopbrengst afneemt.

 • Categories  

  Kaart met contouren van locaties waar een grondsanering heeft plaatsgevonden. Grondsanering kan inhouden dat er verontreinigde grond ontgraven is, of dat de verontreinigde grond is afgedekt met een laag schone grond. Ook kan de grond m.b.v. in-situ technieken gereinigd zijn.

 • Categories  

  Gedigitaliseerde percelen van het Kadaster uit minuutplans 1832

 • Categories  

  Gedigitaliseerde percelen van het Kadaster uit minuutplans 1832

 • Categories  

  Uitsnede van Zeeland uit de Archeologische Monumentenkaart van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 • Categories  

  Gedigitaliseerde bebouwing uit minuutplans 1832 van het kadaster