From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    De Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden is een kaart met daarop een totaaloverzicht van grotere en kleinere aardkundig interessante gebieden en elementen in Zeeland. Deze gebieden zijn interessant vanwege landschapsvorm/ontstaansgeschiedenis, bodemtype, actuele vormingsprocessen of de bijzondere geologie. De Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden vormt de basis van provinciale selectie op de Aardkundig Waardevolle Gebiedenkaart. Op de Signaleringskaart Aardkundige waardevolle gebieden staan echter ook gebieden die niet in de provinciale selectie van aardkundig waardevolle gebieden zijn opgenomen maar wel een duidelijk aardkundige en landschappelijke betekenis hebben.

  • Voor verzuring gevoelige gebieden binnen de EHS. Binnen deze gebieden en een zone van 250 meter daar omheen gelden beperkingen voor de vestiging en uitbreiding van (intensieve) veehouderij. Nota bene: Het ID in de Bron Identificatie verwijst naar het bronbestand (geonam_wavntrgbdkwbzonvlk).