From 1 - 7 / 7
 • Categories  

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig was vanaf vaststelling in september 2012, bedoeld voor subsidiejaar 2013.

 • Categories  

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig was vanaf vaststelling in september 2013, bedoeld voor subsidiejaar 2014.

 • Categories  

  Gedigitaliseerde bebouwing uit minuutplans 1832 van het kadaster

 • Categories  

  De kaart met het organische stofgehalte in de toplaag van de bodem (de bovenste twintig centimeter) is gemaakt door Alterra Wageningen. Organische stof in de bodem is grotendeels afkomstig van planten en plantenwortels en voor een klein deel van dierlijke organismen. Organische stof in de bodem is belangrijk voor de binding van voedingstoffen en bodemvocht, de structuurvorming, bodemorganismen, bodemvruchtbaarheid en bewortelbaarheid van het bodemprofiel. Doel van vervaardiging: Kaart van Alterra Wageningen om te helpen bij keuze van landgebruik

 • Categories  

  De kaart met de zuurgraad in de toplaag van de bodem (de bovenste twintig centimeter) is gemaakt door Alterra Wageningen. De zuurgraad of pH is bodemkenmerk, dat vooral wordt bepaald door het moedermateriaal, de bodemvormende processen in het verleden en het grondgebruik. De pH is van invloed op de chemische bodemvruchtbaarheid en op de bewortelbaarheid van het bodemprofiel. De pH in de toplaag van zandgronden zal onder natuurlijke omstandigheden geleidelijk dalen. In agrarische gebieden wordt dit tegengegaan door bemesting met kalk.

 • Categories  

  De kaart met kalkgehalte in de toplaag van de bodem (de bovenste twintig centimeter) is gemaakt door Alterra Wageningen. Kalk komt in de bodem voor doordat tijdens de afzetting ook schelpen en schelpdieren zijn achtergebleven. Kalk komt daarom vooral voor afzettingen door de zee en rivieren. Het kalkgehalte is van invloed op de zuurgraad, bodemchemische processen, de bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem

 • Categories  

  Begrenzing ganzenrustgebieden in Zeeland; gebieden waar subsidie voor opvang van ganzen mogelijk is.