From 1 - 10 / 11
 • Categories  

  Veldwerknamen uit de periode 1900 in de gemeente Domburg

 • Categories    

  Het natuurpakket Westerschelde wordt door de Provincie Zeeland in opdracht van het Rijk uitgevoerd. De realisatie van ten minste 600 ha Estuariene natuur komt voort uit de afspraken in het kader van de OS2010. Afspraken over uitvoering zijn vastgelegd in het Convenant tussen rijk en Provincie Zeeland.

 • Categories  

  Deze dataset bevat remote sensing gegevens van de temperatuur van het landoppervlak op 9 juni 2016, tijdstip: 10 uur 39min. Deze kaart is in eerste instantie aangeschaft in het kader van de Zeeuwse samenwerking Klimaatadaptatie. Deze dataset wordt als representatief geacht voor een koele dag. Let hierbij op dat het tijdstip van de opname in de ochtend is en de temperatuur van het oppervlak nog niet het maximum van die dag zal hebben bereikt.

 • Categories  

  Het natuurpakket Westerschelde wordt door de Provincie Zeeland in opdracht van het Rijk uitgevoerd. De realisatie van ten minste 600 ha Estuariene natuur komt voort uit de afspraken in het kader van de OS2010. Afspraken over uitvoering zijn vastgelegd in het Convenant tussen rijk en Provincie Zeeland.

 • Categories  

  Watergangnamen uit de periode 1900 in Walcheren

 • Categories  

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig was vanaf vaststelling in september 2016, bedoeld voor subsidiejaar 2017.

 • Categories  

  Voetpadnamen uit de periode 1900 in Walcheren

 • Categories  

  Boerderijnamen uit de periode 1900 in de gemeente Domburg

 • Categories  

  Begrenzing van het leefgebied open grasland bedoeld voor subsidieverlening agrarisch natuurbeheer, zoals dit geldig was van 29-03-2016 tot 11-04-2017.

 • Categories  

  Begrenzing van het leefgebied droge dooradering bedoeld voor subsidieverlening agrarisch natuurbeheer, zoals dit geldig was van 29-03-2016 tot 11-04-2017.