Creation year

2020

5 record(s)

 

Type of resources

Provided by

Years

Representation types

Status

Scale

From 1 - 5 / 5
 • Categories    

  WBE-gebiedswijzigingen worden bijgehouden in het FRS (Fauna Registratie Systeem). Hierdoor bestaat er maar één landelijk digitaal bestand. WBE-grenscorrecties worden éénmaal per jaar doorgevoerd, omdat een wijziging van een WBE-grens op veel plaatsen doorwerkt. Zo heeft een grenswijziging o.a. consequenties voor de kaarten in het FRS en het schadeverleden bekend bij BIJ12 op basis van postcodes. Daarnaast gebruiken Waterschappen de WBE-grenzen voor het verhuren van jacht aan WBE’s. Ook worden de nieuwe geactualiseerde WBE-grenzen verstrekt aan de provincies ten behoeve van het opstellen van het faunabeheerplan en worden deze grenzen door de provincies jaarlijks gepubliceerd.

 • Categories    

  Natuurgebieden waar subsidie wordt verleend via de SVNL in 2020.

 • Categories    

  Begrenzing van de leefgebieden droge dooradering, natte dooradering, open akker en open grasland bedoeld voor subsidieverlening agrarisch natuurbeheer.

 • Categories    

  Natuurgebieden in beheer bij terreinbeherende organisaties en particuliere grondeigenaren via SNL in 2020 (per 1-1-2020 t/m 31-12-2020).

 • Categories  

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig is vanaf vaststelling in september 2020, bedoeld voor subsidiejaar 2021.