From 1 - 8 / 8
 • Categories  

  Op deze kaart zijn de PFAS-normen voor toepassing van grond in de regio De Bevelanden en Tholen voor de bodemlaag dieper dan 2 m-mv weergegeven voor grond die binnen de regio De Bevelanden en Tholen afkomstig is.

 • Categories  

  Rijkswaterstaat meet verschillende soorten PFAS zowel in het oppervlaktewater als in het zwevend stof. Dat gebeurt op verschillende plaatsen in het Nederlandse oppervlaktewater. De Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) worden in Westerschelde en Kanaal van Gent naar Terneuzen 13 keer per jaar gemeten. Samen met Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Provincie Zeeland meetgegevens voor de grenslocaties op kaart gezet. Het gaat om de meetlocatie Schaar van Ouden Doel in de Schelde en het meetpunt in het Kanaal Gent-Terneuzen bij Sas van Gent. De kaart geeft de gemeten concentraties weer voor een aantal belangrijke PFAS.

 • Categories  

  Het gezoneerd sloespoor bestand is wettelijke begrenzing op grond van het vastgestelde geluidsproductieplafond en is maximaal 200 meter breed.

 • Categories  

  Het gezoneerd industrieterrein bestand is vastgestelde begrenzing geluidzones 50 dbA. Nota bene: Het ID in de Bron Identificatie verwijst naar het bronbestand (geonam_gldzonind050dbavlk).

 • Categories  

  Op deze kaart zijn de PFAS-normen voor toepassing van grond in de regio De Bevelanden en Tholen weergegeven voor grond die buiten de regio De Bevelanden en Tholen afkomstig is. De PFAS-normen in deze kaart gelden voor elke diepte.

 • Categories    

  Op deze kaart zijn de PFAS-normen voor toepassing van grond in Zeeland weergegeven. Voor de regio De Bevelanden en Tholen zijn op deze kaart alleen de toepassingsnormen voor de bodemlaag 0 tot 1 m-mv weergegeven voor grond die binnen de regio De Bevelanden en Tholen afkomstig is.

 • Categories  

  Op deze kaart zijn de PFAS-normen voor toepassing van grond in de regio De Bevelanden en Tholen voor de bodemlaag 1 tot 2 m-mv weergegeven voor grond die binnen de regio De Bevelanden en Tholen afkomstig is.

 • Categories  

  Het gezoneerd NS spoor bestand is wettelijke begrenzing op grond van vastgesteld geluidsproductieplafond en is maximaal 400 meter breed.