From 1 - 5 / 5
 • Categories  

  Bedrijventerreinenbestand Zeeland gebaseerd op vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplannen.

 • Categories  

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig was vanaf vaststelling in september 2014, bedoeld voor subsidiejaar 2015.

 • Categories  

  Het gezoneerd industrieterrein bestand is vastgestelde begrenzing geluidzones 50 dbA. Nota bene: Het ID in de Bron Identificatie verwijst naar het bronbestand (geonam_gldzonind050dbavlk).

 • Categories  

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig was vanaf vaststelling in september 2015, bedoeld voor subsidiejaar 2016.

 • Categories  

  Alle primaire, secundaire en tertaire waterlopen uit de nieuwe legger van WZE