From 1 - 10 / 19
 • Categories    

  Omgevingslawaai Lnight-kaart 2022 provinciale wegen.

 • Categories    

  EU-richtlijn omgevingslawaai Lnight-kaart 2022.

 • Categories  

  Deze kaartlaag omvat alle toeristische accommodaties in Zeeland, van hotel tot camping, van tweede woning tot bungalowpark. Deze data wordt jaarlijks geactualiseerd, zodat de ontwikkeling van het toeristisch verblijfsaanbod in Zeeland continu kan worden gevolgd. Zo kan bijvoorbeeld worden gezien of het aantal hotelkamers in Zeeland toeneemt of hoeveel aanbod er is van glamping in Zeeland. Zonder goed inzicht in het toeristisch verblijfsaanbod is het immers niet goed mogelijk om een beeld te vormen van bijvoorbeeld het huidige gebruik van dit aanbod of te beoordelen of er ontwikkelruimte is voor de toekomst. Het aanbod van toeristische verblijfsaccommodaties kan worden weergegeven op verschillende niveaus en worden geanalyseerd vanuit verschillende invalshoeken. Deze kaartlaag geeft het toeristisch verblijfsaanbod weer per buurt.

 • Categories  

  Monitoring Flora: 2013 Stinzenflora Manteling van Walcheren T0

 • Categories  

  Deze kaartlaag omvat alle toeristische accommodaties in Zeeland, van hotel tot camping, van tweede woning tot bungalowpark. Deze data wordt jaarlijks geactualiseerd, zodat de ontwikkeling van het toeristisch verblijfsaanbod in Zeeland continu kan worden gevolgd. Zo kan bijvoorbeeld worden gezien of het aantal hotelkamers in Zeeland toeneemt of hoeveel aanbod er is van glamping in Zeeland. Zonder goed inzicht in het toeristisch verblijfsaanbod is het immers niet goed mogelijk om een beeld te vormen van bijvoorbeeld het huidige gebruik van dit aanbod of te beoordelen of er ontwikkelruimte is voor de toekomst. Het aanbod van toeristische verblijfsaccommodaties kan worden weergegeven op verschillende niveaus en worden geanalyseerd vanuit verschillende invalshoeken. Deze kaartlaag geeft het toeristisch verblijfsaanbod weer per gemeente.

 • Categories  

  Kartering van habitats Kop van Schouwen 2020

 • Categories  

  Deze kaartlaag geeft de harde planvoorraad voor toeristische verblijfsaccommodaties in Zeeland op 1 juli 2022 weer en omvat alle plannen voor toekomstige toeristische verblijfsaccommodaties. Deze data biedt inzicht in provinciale, gemeentelijke en regionale voorgenomen veranderingen in het toeristisch verblijfsaanbod. Het kan hierbij gaan om een combinatie van nieuwvestiging, uitbreiding en omzetting van verblijfseenheden. Per locatie wordt de status bijgehouden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende fases: status onbekend, initiatieffase, in procedure, goedgekeurd, in aanbouw en gerealiseerd. Data over harde planvoorraad wordt door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten bijgehouden en periodiek geactualiseerd.

 • Categories  

  Deze kaartlaag omvat alle toeristische accommodaties in Zeeland, van hotel tot camping, van tweede woning tot bungalowpark. Deze data wordt jaarlijks geactualiseerd, zodat de ontwikkeling van het toeristisch verblijfsaanbod in Zeeland continu kan worden gevolgd. Zo kan bijvoorbeeld worden gezien of het aantal hotelkamers in Zeeland toeneemt of hoeveel aanbod er is van glamping in Zeeland. Zonder goed inzicht in het toeristisch verblijfsaanbod is het immers niet goed mogelijk om een beeld te vormen van bijvoorbeeld het huidige gebruik van dit aanbod of te beoordelen of er ontwikkelruimte is voor de toekomst. Het aanbod van toeristische verblijfsaccommodaties kan worden weergegeven op verschillende niveaus en worden geanalyseerd vanuit verschillende invalshoeken. Deze kaartlaag geeft het toeristisch verblijfsaanbod weer per wijk.

 • Categories  

  Omgevingslawaai provinciale wegen Lden-kaart 2022.

 • Categories  

  Rijkswaterstaat meet verschillende soorten PFAS zowel in het oppervlaktewater als in het zwevend stof. Dat gebeurt op verschillende plaatsen in het Nederlandse oppervlaktewater. De Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) worden in Westerschelde en Kanaal van Gent naar Terneuzen 13 keer per jaar gemeten. Samen met Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Provincie Zeeland meetgegevens voor de grenslocaties op kaart gezet. Het gaat om de meetlocatie Schaar van Ouden Doel in de Schelde en het meetpunt in het Kanaal Gent-Terneuzen bij Sas van Gent. De kaart geeft de gemeten concentraties weer voor een aantal belangrijke PFAS.