From 1 - 10 / 15
 • Categories    

  ZoekGebiedKlimaat 2023 vastgesteld op 5 juli 2022

 • Categories  

  Ontwerpplan van het hydrologische meetnet natuur in Zeeland. Het ontwerp bestaat uit reeds bestaande peilbuizen, maar ook uit nog te realiseren buizen.

 • Categories  

  Objecten t.b.v. de Afvalwaterketen van waterschap Scheldestromen

 • Categories  

  Rijkswaterstaat meet verschillende soorten PFAS zowel in het oppervlaktewater als in het zwevend stof. Dat gebeurt op verschillende plaatsen in het Nederlandse oppervlaktewater. De Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) worden in Westerschelde en Kanaal van Gent naar Terneuzen 13 keer per jaar gemeten. Samen met Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Provincie Zeeland meetgegevens voor de grenslocaties op kaart gezet. Het gaat om de meetlocatie Schaar van Ouden Doel in de Schelde en het meetpunt in het Kanaal Gent-Terneuzen bij Sas van Gent. De kaart geeft de gemeten concentraties weer voor een aantal belangrijke PFAS.

 • Categories  

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig is vanaf vaststelling op 5 juli 2022, bedoeld voor subsidiejaar 2023. Nota bene: Het ID in de Bron Identificatie verwijst naar het bronbestand (GEONAM_NBPLNDVLK).

 • Categories    

  ZoekGebiedWater 2023 vastgesteld op 5 juli 2022

 • Categories  

  Monitoring Flora: 2013 Stinzenflora Manteling van Walcheren T0

 • Categories  

  EU-richtlijn omgevingslawaai Lden-kaart 2022.

 • Categories  

  Kartering van habitats Kop van Schouwen 2020

 • Categories    

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig is vanaf vaststelling op 5 juli 2022, bedoeld voor subsidiejaar 2023.