From 1 - 10 / 14
 • Categories  

  Kartering van habitats Kop van Schouwen 2020

 • Categories  

  Ontwerpplan van het hydrologische meetnet natuur in Zeeland. Het ontwerp bestaat uit reeds bestaande peilbuizen, maar ook uit nog te realiseren buizen.

 • Categories  

  EU-richtlijn omgevingslawaai Lnight-kaart 2022.

 • Categories  

  EU-richtlijn omgevingslawaai Lden-kaart 2022.

 • Categories  

  Omgevingslawaai provinciale wegen Lden-kaart 2022.

 • Categories    

  ZoekGebiedWater 2023 vastgesteld op 5 juli 2022

 • Categories  

  Na publicatie van Freshem Zeeland in 2017 is een toename waargenomen in het aantal grondwateronttrekkingen in Zeeland. Freshem geeft daarentegen enkel inzicht in de aanwezigheid van zoetwater lenzen, en geen directe informatie over de mate van geschiktheid van grondwateronttrekkingen. Een GIS-analyse waarin Freshem, GeoTOP en relatieve infiltratie zijn gecombineerd is ontwikkeld en resulteert in een geschiktheidstool voor grondwateronttrekkingen. Voor iedere dataset zijn afzonderlijke geschiktheidsfactoren opgesteld. Per 0.5 meter in de ondergrond is voor iedere cel (50x50 meter) de geschiktheidsfactor berekend, door de afzonderlijke factoren te vermenigvuldigen met een gewicht. Voor Freshem, GeoTOP en relatieve infiltratie zijn de gewichten respectievelijk 0.5, 0.4 en 0.1. De som resulteert in de geschiktheidsfactor voor grondwateronttrekking. Het doel van de geschiktheidstool is het ontwikkelen van een tool waarin beschikbaarheid van zoet water wordt gekoppeld aan factoren die van invloed zijn op de onttrekking van dit water. De volgende factoren zijn gebruikt: 1. Freshem Zeeland: De driedimensionale verdeling van de chlorideconcentratie van het grondwater met een horizontale resolutie van 50*50 m2 en een verticale resolutie van 0.5 m. 2. GeoTOP: De driedimensionale verdeling van de lithologie met een horizontale resolutie van 100*100 m2 en een verticale resolutie van 0.5 m. 3. Infiltratie. Grid met relatieve waarde zoete belvorming, op basis van een afhankelijkheid van afstand uit de kust, maaiveldshoogteligging en dikte van de deklaag

 • Categories    

  ZoekGebiedKlimaat 2023 vastgesteld op 5 juli 2022

 • Categories  

  Objecten t.b.v. de Afvalwaterketen van waterschap Scheldestromen

 • Categories  

  Monitoring Flora: 2013 Stinzenflora Manteling van Walcheren T0