From 1 - 10 / 17
 • Categories  

  Deze kaart geeft een beeld van de mogelijkheden voor aanvulling van de grondwatervoorraad op basis van de samenstelling van de ondergrond en de hydrologische randvoorwaarden. Op plaatsen waar vrijwel geen grondwateraanvulling optreedt, is onttrekking van zoet grondwater niet mogelijk. 1 = rood = vrijwel geen aanvulling 2 = geel = redelijke aanvulling 3 = blauw = goede aanvulling

 • Categories  

  Begrenzing van het leefgebied open akker bedoeld voor subsidieverlening agrarisch natuurbeheer, zoals dit geldig was van 29-03-2016 tot 11-04-2017.

 • Categories  

  EU-richtlijn omgevingslawaai Lnight-kaart 2012.

 • Categories  

  EU-richtlijn omgevingslawaai spoor Lnight-kaart 2016

 • Categories  

  Bebouwdekom in gevolge van wegenverkeerswet van de Gemeenten op basis luchtfoto

 • Categories  

  De geomorfologische kaart bevat informatie over hoogteverschillen, ontstaan en ouderdom van vormen in het landschap. Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het beschrijven en verklaren van de vormen aan het aardoppervlak. De geomorfologische kaart maakt de patronen zichtbaar die het verhaal van het ontstaan van het landschap (de genese) vertelt. Een voormalige kreek krijgt meer betekenis, als de laag gelegen poelgebieden, de hoger gelegen kreekinversieruggen en door de mens vergraven veengebieden (moernering) daartussen in beeld zijn gebracht. Dat beeld maakt het mogelijk te laten zien waar vroeger de getijdekreken stroomden en welke reliëfelementen daarvan nog getuige zijn in het landschap. De geomorfologische kaart wordt met twee verschillende legenda's gepresenteerd. Een korte, gecomprimeerde legenda specifiek voor Zeeland, met bijvoorbeeld Hoge Duinen als legenda-eenheid. De tweede kaart bevat de uitgebreide legenda, met veel meer detailinformatie over de elementen (hoge of lage vormen, stijlte van het reliëf, de vormbepalende factoren en de ouderdom van de vorm).

 • Categories  

  Strandposten

 • Categories  

  Bebording bij strandovergangen

 • Categories  

  EU-richtlijn omgevingslawaai Lden-kaart 2012.

 • Categories  

  Begrenzing tussen kust en achterland tbv vereveningskaart