From 1 - 5 / 5
 • Categories  

  Locaties waar op basis van historische informatie (gebeurtenissen) mogelijk munitie in de bodem aanwezig is. De gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, zijn gebaseerd op literatuur, gemeente-archieven, raadpleging experts, stafkaarten, meldingen van burgers (geïnteresseerden, en ouderen die de oorlog hebben meegemaakt) en enkele andere (archief)bronnen. WOI is niet in beschouwing genomen. Een uitgebreide toelichting op het onderzoek, de aanpak en de resultaten is beschreven in het rapport "Conventionele Explosieven in Zeeland" (kenmerk 2010607, december 2010).

 • Categories  

  Locaties van alle zichtbare en niet meer zichtbare fortificaties en vestingplaatsen in Zeeuws-Vlaanderen uit de periode van de Tachtigjarige Oorlog tot in de 19e eeuw.

 • Categories  

  Alle landschappelijke en cultuurhistorische puntelementen van Provinciaal belang: Vliedbergen, welen, paalhoofden, molenbiotopen, forten, kastelen, hollestelles, oesterputten en groeve Nieuw Namen.

 • Categories  

  Alle landschappelijke en cultuurhistorische vlakelementen van Provinciaal belang: Duin- en strandlandschappen, vroongronden, inlagen, karrevelden en open zilte weidegebieden, kreken en kreekrestanten, bossen en landgoederen, schootsveld landfront Vlissingen, bijzondere open poelgebieden,(overige) EHS-gebieden en de open entree van Zeeland.

 • Categories  

  Alle landschappelijke en cultuurhistorische lijnelementen van Provinciaal belang: Deltawerken en overige grote ingenieurswerken zoals de Zeelandbrug, deltadijken, binnendijken, muraltmuurtjes, Atlantikwall, Landfront Vlissingen, Staats Spaanse Linies, duinbeken, houtwallen en elzenmeten in de Kop van Schouwen en herkenbare overgangen naar kleinschalige dekzandlandschappen in Zeeuws-Vlaanderen.