From 1 - 10 / 17
 • Categories  

  EU-richtlijn omgevingslawaai Lnight-kaart 2012.

 • Categories  

  Gemeentegrenzen in de Provincie Zeeland ca. 1832

 • Categories  

  De geomorfologische kaart bevat informatie over hoogteverschillen, ontstaan en ouderdom van vormen in het landschap. Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het beschrijven en verklaren van de vormen aan het aardoppervlak. De geomorfologische kaart maakt de patronen zichtbaar die het verhaal van het ontstaan van het landschap (de genese) vertelt. Een voormalige kreek krijgt meer betekenis, als de laag gelegen poelgebieden, de hoger gelegen kreekinversieruggen en door de mens vergraven veengebieden (moernering) daartussen in beeld zijn gebracht. Dat beeld maakt het mogelijk te laten zien waar vroeger de getijdekreken stroomden en welke reliëfelementen daarvan nog getuige zijn in het landschap. De geomorfologische kaart wordt met twee verschillende legenda's gepresenteerd. Een korte, gecomprimeerde legenda specifiek voor Zeeland, met bijvoorbeeld Hoge Duinen als legenda-eenheid. De tweede kaart bevat de uitgebreide legenda, met veel meer detailinformatie over de elementen (hoge of lage vormen, stijlte van het reliëf, de vormbepalende factoren en de ouderdom van de vorm).

 • Categories  

  Bebording bij strandovergangen

 • Categories  

  EU-richtlijn omgevingslawaai Lden-kaart 2012.

 • Categories    

  De voormalige stortplaatsen waarvan de countouren bekend zijn.

 • Categories  

  Aangewezen gebieden voor glastuinbouw in de provincie Zeeland.

 • Categories  

  EU-richtlijn omgevingslawaai Lden-kaart 2012.

 • Categories  

  Alle landschappelijke en cultuurhistorische puntelementen van Provinciaal belang: Vliedbergen, welen, paalhoofden, molenbiotopen, forten, kastelen, hollestelles, oesterputten en groeve Nieuw Namen.

 • Categories    

  Het gebied dat in beslag wordt genomen door een regionale waterkering.