From 1 - 5 / 5
 • Categories  

  Projecten die met Europese Subsidie (POP2) zijn gerealiseerd.

 • Categories  

  Verkeersintensiteiten hoofdwegen Zeeland.

 • Categories  

  De bodemgeschiktheidskaart voor bodemenergie geeft de technische geschiktheid voor bodemenergiesystemen weer voor zowel open (koude-/warmteopslag) als gesloten (bodemwarmtewisselaars) systemen. De geschiktheidskaarten geven aan voor bodemenergiesystemen of er: (1) in bodemtechnisch opzicht voldoende 'ruimte' in de bodem aanwezig is (2) of deze ruimte 'bereikbaar' is om warmte en koude in op te slaan en er weer uit te halen.

 • Categories  

  Kadastrale bladgrenzen 1832

 • Categories  

  inventarisatie van voormalige boomgaarden uit de periode 1940-1980 in de provincie Zeeland. In deze periode werd in de fruitteelt DDT gebruikt als gewasbeschermingsmiddel. Als gevolg hiervan worden in voormalige boomgaarden uit deze periode regelmatig verhoogde concentraties DDT in de bodem aangetroffen. Deze kaart betreft een inventarisatie van voormalige boomgaarden uit de periode 1940-1980 in de provincie Zeeland. In deze periode werd in de fruitteelt DDT gebruikt als gewasbeschermingsmiddel. Als gevolg hiervan worden in voormalige boomgaarden uit deze periode regelmatig verhoogde concentraties DDT in de bodem aangetroffen. Deze kaart geeft weer of in deze perioden een perceel in gebruik was als boomgaard. De inventarisatie is gebaseerd op oude topografische kaarten uit verschillende jaargangen. Deze zijn verkend met een tussenperiode van circa 10 jaar. Globaal zijn de gegevens gebaseerd op verkenningen rond 1940 (veelal jaar van verkenning 1936), rond 1960, rond 1970 en rond 1980. De boomgaarden zijn per regio / eiland opgenomen in afzonderlijke GIS-bestanden en samengevoegd in één totaalbestand. Het bestand boomgaarden-Beveland bevat tevens informatie over boomgaarden uit de topografische kaart uit 1990 en huidige boomgaarden. Deze recentere informatie is niet opgenomen in voornoemd totaalbestand, dat alleen de boomgaarden uit de periode 1940-1980 bevat. Het bestand boomgaarden-Beveland is in 2003 samengesteld ten behoeve van de in opdracht van DLG Zeeland opgestelde bodemkwaliteitskaart van het buitengebied van gemeentes Goes, Kapelle, Reimerswaal en Noord-Beveland. Het bestand van de gemeente Borsele is in april 2009 samengesteld ten behoeve van de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Borsele (in opdracht van gemeente Borsele). Voor de overige gemeentes in Zeeland zijn de boomgaarden in 2010 geïnventariseerd in opdracht van de provincie Zeeland.