From 1 - 3 / 3
  • Categories  

    In te vullen .....

  • Categories  

    Deze kaart bevat 1 lijn, die noord en zuid Zeeland van elkaar scheidt. De grens ligt ter hoogte van de Oosterschelde. Voor zowel geothermie, als voor gaswinning (Schaliegas, ECBM) geldt dat er (globaal) ten noorden van de Oosterschelde potentie in de diepe ondergrond is voor deze technieken. Ten zuiden van deze lijn is de potentie nihil. Dit heeft alles te maken met de geologie (samenstelling en ontstaansgeschiedenis van aanwezige laagpakketten). Potentie wil zeggen dat er in theorie mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van deze technieken, maar dat gaat gepaard met veel onzekerheden. Deze onzekerheden zijn groter dan in andere delen van Nederland. Dit komt omdat er in het verleden vanwege de afwezigheid van olie en gas maar weinig onderzoek is gedaan door de olie- en gasindustrie in Zeeland. Er is dus weinig informatie over de diepe ondergrond beschikbaar. Voor er concrete projecten ontwikkeld kunnen worden, zijn aanvullende en verdiepende studies noodzakelijk.

  • Categories  

    Te beschermen gebieden uit oogpunt van drinkwaterwinning. Nota bene: Het ID in de Bron Identificatie verwijst naar het bronbestand (GEONAM_GRDWTRBSHGBDVLK).